Japansk Järnek

Japansk järnek är tvåbo, vilket betyder att varje enskild järnekväxt är antingen hane eller hona. Buskar av alla arter behövs i närheten för korspollinering för att garantera bär, så buskar […]